Wskaźnik BMI umożliwia obliczenie, czy stosunek naszej masy ciała względem wzrostu jest właściwy. Jak pozwać wartość BMI? Obliczenie tego wskaźnika jest niezwykle łatwe, trzeba tylko zastosować się do ogólnego wzoru BMI. Warto jednak pamiętać, że obliczenie BMI nie ma nic wspólnego z pomiarem zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie! Pozwala jedynie na stwierdzenie, czy nie zagraża nam niedowaga, otyłość albo też nadwaga. Wskaźnik BMI oblicza się jednakowo zarówno jeśli chodzi o kobiety, jak i mężczyzn. W celu określenia własnego BMI należy swoją wagę w kilogramach podzielić przez wzrost liczony w metrach, podniesiony do kwadratu. Uzyskany wynik oznacza wartość wskaźnika BMI.
Jeśli natomiast interesuje nas o wskaźnik BMI u dzieci, to oblicza się go w taki sam sposób jak u dorosłych. Z tą różnicą, że po obliczeniu uzyskany wynik porównuje się z wynikami dzieci w podobnej grupie wiekowej. Najważniejszą zaletą wskaźnika BMI jest jego prostota obliczenia. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że uzyskanego wyniku nie należy w żaden sposób lekceważyć. Podczas, gdy jest za mały lub za duży i oznacza niedowagę lub otyłość niezbędna będzie wizyta u specjalisty, który doradzi nam co dalej robić i być może zaproponuje odpowiednie leczenie. W sieci internetowej znajduje się sporo kalkulatorów BMI, dzięki którym jeszcze prościej obliczymy swój wynik, dzięki czemu natychmiast będziemy wiedzieć w jakiej sytuacji się znajdujemy.